Časté otázky k elektrocentrálam

Aký výkon elektrocentrály potrebujem pre napájenie elektromotora?

Rozbehové prúdy dosahujúce niekoľko násobku menovitého výkonu

U spotrebičov poháňaných elektromotormi je potrebné počítat s tým, že elektromotor pri rozbehu z nulových otáčok dosiahne - behom sekundy, maximálne behom niekoľkých sekúnd - niekoľko stovák až tisíc otáčok za minútu. Takýto rozbeh je energeticky mimoriadne náročný, vznikne pri ňom odberová prúdová špička, ktorá extrémne (tri až desať násobne oproti nasledujúcemu ustálenému behu) zaťaží elektrocentrálu. Rozbehové prúdy vznikajúce u spotrebičov s elektromotormi sú tým nebezpečnejšie, čím je elektromotor väčší. Veľmi nepriaznivú úlohu hrajú tiež zotrvačné sily, ktoré "bránia" rýchlemu roztočeniu motora - typicky napríklad rotor ventilátoru, alebo rotor ponorného čerpadla spojený s rotorom elektromotoru.

Modernejšie spotrebiče môžu obsahovať elektrické zariadenie pre čiastočné vyhladenie prúdovej špičky

Pokiaľ spotrebič obsahuje elektrické zariadenie pre čiastočné vyhladenie prúdovej špičky v dlhšom čase (soft štart, frekvenčný menič, rozbehové vinutie..), je to pre spotrebič aj elektrocentrálu podstatne výhodnejšie, než rozbeh elektromotoru "natvrdo". Čím je spotrebič modernejší a kvalitnejší, tým je to pravdepodobnejšie (ale nie isté), že tomu tak je. Informáciu o rozbehovom prúde by mal dodať dodavateľ spotrebiča.

Invertorová elektrocentrála: Čo se stane, keď pripojím spotrebiče s väčším celkovým príkonom, než je výkon elektrocentrály?

Všetky invertorové elektrocentrály RATO majú elektronickú ochranu - meranie výstupného prúdu. Pri preťažení elektrocentrály sa na čelnom paneli rozbliká, alebo rozsvieti červená kontrolka preťaženia, prípadne sa elektrocentrála okamžite zastaví. Dôrazne sa doporučuje elektrocentrálu nepreťažovať.

Rámová elektrocentrála s AVR reguláciou: Čo se stane, keď pripojím spotrebiče s väčším celkovým príkonom, ako je výkon elektrocentrály?

Zasiahne elektronická ochrana, alebo istič, alebo tepelná poistka. Bude blikať alebo svietiť červená kontrolka preťaženia, prípadne sa elektrocentrála okamžite zastaví.

Ako elektrocentrálu nepreťažovať?

Elektrocentrálu nezaťažujte nad jej prevádzkový výkon, vedie to k jej poškodeniu!

- Krátkodobo - len na 10 minút - možno elektrocentrálu zaťažiť na jej maximálny výkon, ktorého hodnota je pre daný model elektrocentrály uvedená v technických údajoch.

- Pokiaľ sa príkon pripojovaných spotrebičov blíži prevádzkovému výkonu elektrocentrály, nepripojujte ich súčasne naraz, ale postupne. Pri pripojovaní elektromotoru sledujte event. preťaženie elektrocentrály zvlášť pri jej ROZBEHU!

Koľko paliva centrála spotrebuje?

Toto je často kladená otázka, na ktorú nie je jednoduchá odpoveď. Teoreticky by bylo možné uvádzať priemer spotreby paliva za hodinu pri nejakek konkrétnej záťaži. V praxi sa však spotreba paliva mení podľa aktuálnej záťaže, a môže tak kolísať v rozsahu desiatok percent. Najčastejšie sú udávané priemerné hodnoty:

0,5 l paliva za hodinu u elektrocentrál s výkonom do 1 kW
1–2 l paliva za hodinu u elektrocentrál s výkonom 2–4 kW
2–3,5 l paliva za hodinu u elektrocentrál s výkonom 5–6 kW
Aj tieto hodnoty sú veľmi orientačné a slúžia skôr len k tomu, aby ste si urobili veľmi hrubú predstavu.

Invertory: ako používať úsporný regulátor?

Kapotované invertorové elektrocentrály R1250, R2000, R3000 umožňujú zvoliť, aby elektrocentrála bez zaťaženia, alebo s malým zaťažením bežala vo volnobežných (výrazne nižších) otáčkach. V nízkych otáčkach je hlučnosť z princípu nižšia (okrem toho, že hlučnosť zníži výrazne tiež plastová kapotáž). Tieto typy strojov si potom sami automaticky zvyšujú otáčky LEN v prípade, kedy stúpne požadavka na odberaný výkon. Úsporný regulátor sa zapína prepnutím prepínača úsporného režimu do polohy "ON". V tejto polohe potom funguje automaticky. S tým, že tento vypínač musí byť pri štarte elektrocentrály a pri jej vypínaní vždy v polohe "OFF" a do polohy "ON" se potom doporučuje prepínať až po naštartovaní elektrocentrály a jej krátkom 2-3 min. zahriatí.

Môžem štartovať zopnutím kontaktu v nadradenom riadiacomm systému (diaľkovo) alebo len štartovacím spínačom na ovládacom paneli?

Štartovacia procedúra nie je tak jednoduchá, ako vypadá na prvý pohľad.
1) Keď štartujete "ručne"= spínačom z panelu (podobne ako keď štartujete auto), tak dáte štartovací kľúčik z "0" do "1", potom do "2".
2) Sluchom zkontrolujete, že centrála naskočila a v tom okamihu vrátite kľúčik do pol. "1".
3) Až po niekoľkých sekundách (po ustálení chodu) môžete pripojiť spotrebiče.
4) Pre vypnutie musíte najprv odpojiť spotrebiče a potom dať kľúčik z polohy "1" do "0".

Z toho je vidieť, že jednoduchým zopnutím kontaktu tieto operácie neobslúžite - chce to trochu inteligentnejší systém. Napriek tomu automatické (nebo alternativne diaľkové) štartovanie vieme dodať, i ako mezičlánok medzi elektrocentrálou a Vaším nadradeným riadiacim systémom, ale sú tam určité obmedzenia.

Akú elektrocentrálu použiť pre napájanie oblúkovej zváračky (obalená elektroda, MMA nebo CO2). Zváračka je jednofázová, invertorová.

Jednofázové zváračky nachádzajúce se na trhu (cca 110A až 170A maximálny nastaviteľný zvárací prúd) obecne potrebujú približne 5 kW výkon elektrocentrály. Záleží na výrobcovi a typu zváračky – pri zapaľovaní oblúku môže dôjsť k tomu, že – aj keď zákazník tvrdí, že nebude nikdy zvárať väčším prúdom ako např. 80A – zváračka si sama pre ľahšie zapálenie na okamih „siahne“ pre vyšší než nastavený prúd. To môže zpôsobiť poškodenie elektrocentrály, alebo aj zváračky. Invertorové elektrocentrály R1250, R2000 alebo R3000 nie sú pre napájanie oblúkovej zváračky vhodné – nedostatočný výkon. Výnimkou je paralelné spojenie dvoch kusov R3000. Použiť možno len niektorý z rámových (nekapotovaných) RATO typov.

Doporučujeme vyskúšať spoluprácu zákazníkovej zváračky a našej elektrocentrály vopred „naživo“ u nás. Kontrolka preťaženie na našich elektrocentrálách jednoznačne ukáže, či je zaťaženie od danej zváračky pre ňu akceptovatelné alebo už nie. Preťažovanie nedoporučujeme opakovať viac krát!

Akú použiť elektrocentrálu pre napájenie oblúkovej zváračky (obalená elektroda, MMA nebo CO2). Zváračka je trojfázová.

V ponuke máme typ RATO R10000D-T. Doporučujeme se pozrieť i na www.dehray.cz.

Invertorová elektrocentrála: Je možné k elektrickej centrále pripojiť súčasne AC aj DC zariadenie? (tzn. súčasne dobíjať např. autobatériu, ale aj prevádzkovať elektrické spotrebiče na 230V)

Ano, je možné prevádzkovať na oba režimy AC aj DC súčastne.
Tu je ale podmienka, že:
- musí byť vypnutý úsporný regulátor - ESC" do polohy "OFF".
- ďalej je nutné pri nabíjaní akumulátoru cez DC 12V/8,3A brať v úvahu, že tu nie je regulácia dobíjania, je teda nutné priebežne kontrolovať stav dobíjeného akumulátoru tak, aby nedocházelo k jeho prebíjaniu. DC výstup nie je vhodný pre dobíjanie hlboko vybitých akumulátorov - len 8A / 12V !!

Invertorová elektrocentrála: Nabíjanie akumulátorov 12V z elektrocentrály bez nabíjačky?

Výstup 12V DC priamo na elektrocentrále je pre dobíjanie akumulátorov prúdovo nedostatočný. Elektrocentrálou vždy napájajte nabíjačku, ktorá nabíja batériu.

Elektrocentrály nemajú ochranu proti prebíjaniu akumulátora, preto počas nabíjania priebežne kontrolujte hodnotu napätia batérie voltmetrom.

Už nabíjacie napätie vyššie o 0,5 V pri okolnej teplote cca 25 °C (tj. napätie 14,6 – 14,9 V), skracuje životnosť akumulátora o tretinu napätia, vyšší o 0,7 V potom až viac ako 60 %.

Môže na centrálu pršať/snežiť?

Generátor nikdy neprevádzkovať počas dažďa, alebo sneženia.

Ako elektrocentrálu prevádzkovať pri nízkych teplotách / v zime?

Centrály sú bežne používané napr. pri horskej turistike, caravaningu atď ale i v teplotách -15 či - 20 C.

Skladovanie v teplom temperovanom mieste:
Vzhľadom k tomu, že bude stroj skladovaný v teplom temperovanom priestore a po naštartovaní sa len vytiahne a elektrocentrála sa zahreje vrátane oleja v motore svojím chodom.
Zahriať stroj behom bez zaťaženia cca 2 - 4 min. pred zapojením záťaže.
Stroj je štandardne plnený olejem 15W40, pri používaní v chladných oblastiach, skladovanie v studenom prostredí, kdy sa teploty pohybujú pod bodom mrazu sa potom doporučuje použitie oleja nižšej viskozity napr.10W40.
Doporučujeme používať vždy pokiaľ možno čerstvý benzín s nižším podielom biozložiek.

Kde môžem ppužívať elektrocentrálu?

Elektrocentrálu nepoužívajte v nevetraných, nedostatočne vetraných miestnostiach alebo v ľahko zápalnom prostredí. Pri nadýchaní výfukovými plynmi hrozí smrť otravou !! Elektrocentrálu umiestniť minimálne 1 m od budov, alebo pripojených prístrojov.

Môžem elektrocentrálu položiť na bok pri prevoze?

Pri behu a pri transporte musí generátor stáť na k tomu určených nôžkach, na približne vodorovnej základni. Pri preprave musí byť zaistená proti prevráteniu a posunutiu. Pri preprave motor vždy vypnúť.

Musím vypúštať benzín pred transportom?

Z benzínovej nádrže vypustite všetok benzín.

Úvod | Značka RATO | O elektrocentrálách RATO | Servis | Záruky a garancie | Vysvetlivky | Fotogaléria | Kontakt
Elektrocentrály | Motory | Náhradné diely | Výpredaj

Kontaktujte nás...
IRIUM s.r.o. Praha, tel.: +420 602 321 418, E-mail: irium@irium.cz
IRIUM s.r.o. Olomouc, tel.: +420 730 510 731

Navštívte aj naše ďalšie weby:
www.jak-vybrat-elektrocentralu.cz
www.irium.cz | www.grupel.cz | www.dehray.cz | kj-power.irium.cz | www.emsa-generatory.cz | www.kipor.cz
facebook: https://www.facebook.com/irium.elektrocentraly